VTDF - Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
Đồng hành - Sáng tạo - Bền vững
Previous
Next


HOẠT ĐỘNG

(TITC) - Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, chiều ngày 21/9, Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino và Công nương Kawashima Kiko đã đến thăm Khu di tích ...

Cơ sở dữ liệu ngành cung cấp các dữ liệu về Khách quốc tế đến Việt Nam, Hướng dẫn viên, Doanh nghiệp lữ hành, Cơ sở lưu trú.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CHỨC NĂNG,
NHIỆM VỤ

Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức triển khai hoạt động xúc tiến du lịch và hỗ trợ các hoạt động phát triển du lịch theo quy định của Luật Du lịch, phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam.

Quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách nhà nước cấp, các nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, các nguồn hợp pháp khác để triển khai các hoạt động của Quỹ.

Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá các nhiệm vụ do Quỹ bố trí kinh phí.

Thực hiện chế độ báo cáo, quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và các quy định liên quan đến hoạt động của Quỹ.

Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

VTDF

VTDF

VTDF

LIÊN HỆ