Chiều này 28/12/2022, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 với sự quan tâm, tham dự và phát biểu chỉ đạo của Ông Đoàn Văn Việt, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tại Hội nghị, Ông Lê Ngọc Tuấn, Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch đã có báo cáo về công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022. Theo đó, về tổ chức bộ máy nhân sự, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch bước đầu đã hình thành bộ máy làm việc đảm bảo các yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ; cùng đó, đã xây dựng và từng bước hoàn thiện cơ chế hoạt động của Quỹ cũng như cơ chế phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương, doanh nghiệp.

Đối với hoạt động xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch, với thời gian 6 tháng bắt đầu kể từ khi được cấp nguồn ngân sách từ tháng 07/2022, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch đã thực hiện được 15 nhiệm vụ với mức kinh phí từ nguồn ngân sách khoảng 23 tỷ đồng và huy động 7,3 tỷ đồng từ các nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; sự hỗ trợ, góp sức của các đơn vị có liên quan, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch đã quyết tâm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, việc triển khai công tác năm 2022 của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch vẫn tồn tại một số vấn đề như: kinh phí quản lý chưa có do thủ tục cấp vốn điều lệ còn gặp nhiều vướng mắc; phương án tổ chức bộ máy nhân sự còn một số bất cập; các hoạt động nghiệp vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch chưa triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra, các sự kiện, hoạt động tổ chức vẫn còn hạn chế…  

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và sự chủ động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch trong việc vượt qua những khó khăn để triển khai hoàn thành các nhiệm vụ được giao với kết quả đáng khích lệ. Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch đã phát huy được vai trò và vị thế của mình trong việc xúc tiến, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hoá, con người Việt Nam đến du lịch trong và ngoài nước; hỗ trợ các địa phương xây dựng và phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch, từ đó đóng góp một phần không nhỏ trong việc phục hồi và phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam.

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đề nghị Quỹ tập trung tháo gỡ về các vấn đề còn tồn đọng về kinh phí quản lý như chế độ lương, thưởng và chính sách chế độ phúc lợi cho người lao động, cơ sở vật chất phục vụ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ…; về vấn đề tuyển dụng cần phải có đánh giá về tiêu chí vị trí việc làm, xây dựng các đề án, phương án nhân sự cụ thể, phù hợp; Về lĩnh vực chuyên môn cần tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch trong và ngoài nước theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đặc sắc, hấp dẫn và mang lại hiệu quả cao, từ đó thúc đẩy sự phục hồi và phát triển du lịch một cách mạnh mẽ. Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cũng nhấn mạnh rằng năm 2023 sẽ là năm đặt nền tảng cơ bản của Quỹ trong việc vận hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ thông suốt, hiệu quả theo hướng chuyên nghiệp.

Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch