Căn cứ Kế hoạch xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức gian hàng du lịch Việt Nam tại Hội chợ ITB Berlin 2023 diễn ra từ ngày 07-09/3/2023 tại thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.

Tiếp theo Công văn số 2108/TCDL-TTDL ngày 14/12/2022 của Tổng cục Du lịch về việc mời tham gia gian hàng du lịch Việt Nam, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thông tin sự kiện và quy trình đăng ký tham gia Hội chợ (qua Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch) như sau:

1. Thông tin về gian hàng du lịch Việt Nam và ITB

– Gian hàng Việt Nam: Sảnh 26A, gian số 113 Trung tâm Triển lãm Berlin ExpoCenter City, thủ đô Berlin, Cộng hoà liên bang Đức.

– Thông tin Hội chợ ITB Berlin 2023: Chi tiết tại website của Ban Tổ chức: https://www.itb.com/en/

2. Quy trình đăng ký tham gia

a) Hồ sơ

– Phiếu đăng ký tham gia Gian hàng du lịch Việt Nam tại Hội chợ ITB Berlin 2023 (Mẫu đính kèm);

– Xác nhận của ngân hàng hoặc biên lại chuyển kinh phí đóng góp tại gian hàng;

– Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh (Đối với doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lưu trú và dịch vụ liên quan du lịch nói chung); Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế);

– Thông tin giới thiệu về cơ quan/đơn vị/doanh nghiệp;
– Các giấy tờ khác (nếu có).
b) Thời hạn đăng ký: Trước ngày 12/01/2023.

2. Trách nhiệm và quyn li ca đơn vị/doanh nghip

Trên cơ sở đăng ký của đơn vị gửi tới Quỹ, hai (02) bên sẽ thống nhất ký các điều khoản tài trợ và ký bản Hợp đồng giữa Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và cơ quan/đơn vị/doanh nghiệp về việc hỗ trợ đóng góp dàn dựng, trang trí cho Gian hàng.

Du lịch của Việt Nam. Trách nhiệm và quyền lợi cơ bản của doanh nghiệp/đơn vị như sau:

a) Trách nhiệm

– Doanh nghiệp có trách nhiệm hỗ trợ cho ngân sách nhà nước 50 triệu đồng/quầy để dàn dựng và trang trí cho gian hàng du lịch chung của Việt Nam (ký hợp đồng và thanh toán trước ngày 12/01/2023);

– Đơn vị, doanh nghiệp tự chi trả 100% các chi phí liên quan đến đoàn ra và chi phí liên quan đến xúc tiến, quảng bá cho đơn vị, doanh nghiệp;

– Tích cực tham gia các hoạt động chung của Gian hàng chung và đoàn Việt Nam;

– Nghiêm túc tuân thủ nội quy của Ban Tổ chức và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam và Cộng hoà Liên bang Đức và chịu trách nhiệm quản lý đoàn theo danh sách đăng ký.

b) Quyn li

– Được phân bổ quầy tại gian hàng du lịch chung của Việt Nam, hỗ trợ thẻ đồng triển lãm theo Hợp đồng, phí truyền thông 112 euro/đơn vị/doanh nghiệp theo quy định của Ban Tổ chức;

– Được hỗ trợ thư mời để cơ quan/đơn vị/doanh nghiệp chủ động nộp kèm hồ sơ xin visa;

– Được xuất Phiếu thu tương ứng với phần kinh phí đóng góp hỗ trợ xây dựng gian hàng.

Trên cơ sở đăng ký và thanh toán kinh phí hỗ trợ của các cơ quan/đơn vị/doanh nghiệp, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch sẽ tổng hợp danh sách theo tiêu chí lĩnh vực kinh doanh, quy mô doanh nghiệp, thời gian gian đăng ký, thời gian chuyển kinh phí đóng góp để trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch (qua Phòng Nghiệp vụ, Giám sát; địa chỉ: số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội. Người liên hệ: Đ/c Cao Diệu Huyền – Điện thoại: 085 244 0997; Email: caodieuhuyen@vietnamtourismfund.vn).

Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch trân trọng thông báo để các đơn vị/doanh nghiệp quan tâm đăng ký.

Trân trọng./.

Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch