Trang chủ » Tài trợ, đóng góp

Tài trợ, đóng góp

Thư mời tài trợ

Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được thành lập theo Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch, chuyên nghiệp hóa công tác này, góp phần đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.